Medlemskontingent og instrumentleie

Medlemskontingent og instrumentleie

Publisert av Cathrine Rossbach Heier den 30.10.15. Oppdatert 16.05.22.

Sist oppdatert 16. augustl 2021, med forbehold om endringer. For et halvt år: Aspirant kr 2.500,-

Ordinært medlem kr 3.000,-

Voksenmedlemmer kr 500,-

Instrumentleie kr 400,-

Kun samspill. kr. 950,-

Søskenmoderasjon kr 200,- (per barn fra og med andre barnet samt foresatte voksenmedlemmer)

Vennlig hilsen Styret