Velkommen til Nittedal strykeorkester

 

Nittedal strykeorkester er et foreldredrevet styrkeorkester. Vi kjøper undervisning av Nittedal Kulturskole. Kommunes støtte gis i form av en viss subsidiering av de totale lønnskostnadene til lærere. Resten må vi skaffe til veie selv.
Elevene i Nittedal strykeorkester får tilbud om undervisning på fiolin, bratsj og cello. Vi tar inn elever f.o.m. 2. klasse (7 år). Tirsdag er vår faste øvingsdag (noen også på onsdag/torsdag). All undervisning skjer på Kulturverket Flammen. Undervisningstilbudet består av individuell undervisning (spilletimer) og samspill (orkesteret, juniororkesteret og gehørgrupper).

 

Aspiranter og ordinære medlemmer

 

Som nybegynner kalles du aspirant. Vanligvis er aspirantperioden ca. 1 år. Etter det blir du ordinært medlem. Som aspirant får du 20 minutter individuell undervisning (30 minutter sammen med en annen aspirant). Som ordinært medlem får du 30 minutter individuell undervisning (45 minutter sammen med en annen på samme nivå). I tillegg får ordinære medlemmer orkester/ samspill- undervisning på minst 40 minutter. Vi kan også gi tilbud om kammermusikkspilling (i mindre grupper) der hvor det er mulig og ønskelig å få til.

 

Leie av instrumenter

 

Strykeorkesteret tilbyr utleie av instrumenter til de fleste av medlemmene. Leieprisen er for tiden kr.300,- (med forbehold om endringer).

 

Konserter

 

Vi har flere konserter i løpet av året. Fast er julekonsert, vårkonsert og avslutningskonsert. Avslutningskonserten er orkesterets sommeravslutning. Her spiller de forskjellige gruppen for hverandre og vi avrunder halvåret sosialt med elever, lærere og foresatte. Vi har også to huskonserter (internkonserter) hvert halvår, der vi spiller for hverandre. Absolutt alle får lov å slippe til. Dette er en fin anledning til å vise hva man har lært i løpet av året. Vi påtar oss også andre konsertoppdrag (spilling på Glitterklinikken, Døli, Skytta, kulturskolearrangement og lignende). Her bidrar enkeltelever.

 

Kontingent

 

Gjeldende kontingentsatser f.o.m. vår 2011:
  • Aspirant: kr. 1.750,- pr. halvår
  • Ordinært medlem: kr. 2.200,- pr. halvår
  • Voksne medlemmer: kr. 400,- pr. halvår
  • Leie av instrument: kr. 300,- pr. halvår
  • Søskenmoderasjon kr. 150,- pr. halvår
Kontingenten dekker også medlemskap i De unges orkesterforbund UNOF (bl.a. tilbud om sommerkurs (se www.unof.no) og instrumentforsikring). For voksne medlemmer dekker kontingenten UNOF medlemskap og forsikring, samt samspillundervisning. Kontingenten for voksne dekker ikke enkeltundervisning. Dette må avtales direkte med lærer. Kontingenter dekker bare ca. 70 % av våre utgifter til undervisning fra Nittedal Kulturskole. I tillegg kommer også driftsutgifter til orkestrene. Strykeorkesteret er derfor også avhengig av dugnad.

 

Foreldreinnsats/dugnad

 

Utenom det som er nevnt ovenfor, kreves det også innsats fra de foresatte for å skaffe til veie midler til drift. Følgende dugnadsaktiviteter er faste i strykeorkesteret og pliktige å delta i (med forbehold om endringer):

 

  • Tirsdagsvakten: Er tilstedet i foajeen på Flammen hver tirsdag fra kl.17:00 – 19:30. Dette er vårt sosiale samlingspunkt for kvelden, stedet å bli kjent med andre i orkesteret. Tirsdagsvakten har fast salg av et sunt mellommåltid og kaffe. Vakten har også ansvaret for orden og ro i lokalet, samt ansvar for at pauserommet /utpakkingsrommet er i orden før vi forlater kulturskolen.
  • Salg av kortpakker. Alle medlemmene er pliktige til salg av kortpakker for kr. 750,- (Med forbehold om endringer). De som selger alle kortene har ingen utlegg.
  • Semesteravslutning, konserter og lignende – baking, klargjøring, rydding osv
  • Barnemessa og kafevirksomhet i Flammen. I tillegg påtar NSO seg dugnadsoppdrag i barnemessa og som kafedrift ved store arrangementer i Flammen. Det forventes å stille opp på minimum 1 dugnadsoppgave i tillegg til tirsdagsvakt og kortsalg i året..
Styret bestemmer hvilke dugnader som er aktuelle avhengig av orkesterets økonomiske situasjon, og kan sette opp ekstra-dugnader ved behov.

 

Informasjonskanaler

 

Orkesteret har en hjemmeside: www.nittedalstryk.no. Og facebookside (Nittedal strykeorkester) og facebookgruppe for foresatte. Her legges all informasjon. Bruk disse aktivt. Her finner dere oppdatert informasjon om timeplaner, semesterplaner, konsertbeskjeder, dugnader og lignende.
Informasjon sendes ut på e-post og legges på hjemmesiden. Mye kommunikasjon mellom lærer og elev og mellom foreldre og styret går også pr. telefon og SMS.
Med vennlig hilsen
Styret

Medlemskap

Søknadskjema for prøvetime og innmelding i strykeorkesteret
Les mer om semesteravgift og instrumentleie
Vedtekter

Dugnad - Tirsdagsvakt - Butikklotteri - Kakebokssalg

Dugnader er meget viktig for eksistensen vår. Les mer om de forskjellige dugnadene:

Lenker

 

 

Våre flinke lærere innleid fra Kulturskolen i Nittedal
Fiolinlærer

Ellinor Grønset er hoveddirigent for orkesteret. Hun underviser også på fiolin.
Ellinor er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Rotterdams Conservatorium og er en allsidig musiker som deler tiden sin mellom pedagogisk og utøvende virksomhet. De siste årene har hun i regi av Rikskonsertene reist land og strand rundt med barnehageproduksjonen «Humlens flukt» og institusjonsprogrammet «Danse mi vise».
I tillegg til å undervise i Nittedal, er hun fiolinlærer på musikklinja ved St.Hallvard videregående skole i Lier. Ellinor har ikke mindre enn to hjemmesider: Aks duo og Humlens flukt.

Kontaktinfo:
E-post: groenset@yahoo.no
Tlf: 48 12 18 21Fiolin- og
bratsjlærer

Marianne Karlsen har bratsj som hovedinstrument og underviser både bratsj og fiolin. Hun har studert ved musikkonservatoriet i Oslo og hos Karel Doležal i Praha.
Når hun ikke er hos oss, er hun også lærer i Nordstrand barne- og ungdomsorkester og i Nordstrandshøgda Strykeorkester. Vi finner også Marianne som musiker på Bertine Zetlitz' CD Morbid Latenight Show Hun er også dirigent for Juniororkesteret.

Kontakt-info:
E-post: makarl@online.no
Tlf: 22 19 29 99, 90 84 51 91Cellolærer

Karoline Rising Næss er utdannet ved det statlige musikkonservatoriet i Frankrike, i Caen og Paris. Hun har også en cand. mag.-grad i musikk- og teatervitenskap fra Universitet i Oslo, samt praktisk-pedagogisk utdanning i musikk og drama og Live Electronics fra Norges musikkhøgskole. I Caen og Paris gjennomførte hun en rekke kurs og seminarer i ny musikk i regi av IRCAM og CNSM/CNR. Karoline har blant annet satt opp flere egne musikkteaterproduksjoner. Karoline underviser på cello.

Kontakt-info:
E-post: karorising@yahoo.no
Tlf: 97 09 51 00
  
  

Våre flinke pianoakkompagnetører

 
Piano-
akkompagnetør

Irina Amundsen er pianopedagog ved Nittedal Kulturskole og dirrigent for Harestukoret. Hun er også pianopedagog og dirigent for barnekoret SmåTrall ved Hadeland kulturskole. Irina har fem års utdannelse fra den Statlig pedagogiske høgskole i Ukraina med musikk som hovedfag. Utdanningen er godkjent som likestilt med en norsk bachelorgrad pluss 60 studiepoeng på masternivå. Videre har hun gjennomført et videreutdanningsprogram innen utvikling av barns musikalske begavelser samt flere klaverkurs med ulike pianolærere og dirigentkurs ved Norges musikkhøgskole. Irina har kontakt med flere østeuropeiske musikkfestivaler der hun har presentert Norge med unge solister og voksenkor.

Kontakt-info:
Epost: irina_amundsen@hotmail.com
Tlf: 99 02 88 33
 
 

 
Piano-
akkompagnetør

Øyvind Sørum er musiker, og holder til i Skedsmo i Akershus. Øyvind er kulturskolens faste pianoakkompagnetør med lang erfaring. Øyvind har jobbet som piano akkompagnetør ved Baratt Due i Oslo.

Kontakt-info:
Epost: oyvindsorum@hotmail.com
Tlf: 97 50 59 18