Nittedal skoleorkester ble opprettet i 1979 av noen foreldre som et privat samspilltilbud til elever som spilte et strykeinstrument i musikkskolen. Musikkskolen var nedlagt noen år på begynnelsen av 1990-tallet. Da overtok foreldrene også ansvaret for enkeltundervisningen. Orkesteret er i dag foreldredrevet, men lærerne er kommunalt ansatt i Nittedal kulturskole. I 2002 skiftet orkesteret navn til Nittedal strykeorkester. Ellinor Grønset har vært orkesterets kunstneriske leder siden 1998.

 

Aktiviteter

Vi har ganske stor aktivitet med både offentlige og interne konserter. Elevene opptrer både enkeltvis og med samspillgruppene sine. Hvert år har vi et seminar for alle, de siste årene på Skogstad ved Eina, og elevene inviteres også med på seminarer med barn fra de andre kommunene på Romerike.

Hver vår arrangerer vi en egen konsert, der vi ofte også inviterer med oss andre. I 2019 inviterte vi med oss Rotnes skolekorps på Den musikalske sjokoladefabrikken, inspirert av Roald Dahls historie om Willy Wonkas sjokoladefabrikk. Sammen serverte vi misikalske drops og velklingende konfektbiter! I 2018 hadde vi med oss Dansekompaniet på Filmmusikk i en ny setting. Nittedal barne- og ungdomskor var med oss på julekonsertene både i 2017 og 2018. I 2014 inviterte vi strykelever fra hele Romerike til seminar og konsert med Alexander Rybak.  

Orkesteret har også ved flere anledninger gått sammen med andre organisasjoner i kommunen om større prosjekter. Vi har vært med på kommunens Kulturfaktor-festivaler, og vi deltok ved åpningen av Kulturverket Flammen. Høsten 2007 deltok vi i forestillingen Fyr og Flamme i Lilllestrøm kulturhus, sammen med alle kulturorganisasjonene for barn i Nittedal, både kor, korps og teater. Fyr og flamme II ble arrangert samme sted 10 år etter, i 2017. Fra tidligere årl kan nevnes musikalen Balle Frost som vi spilte sammen med Søndre Nittedal Skolekorps og Rotnes Musikkorps høsten 2002.