Dugnad - Tirsdagsvakt

Dugnad - Tirsdagsvakt

06.04.15 18:34
av Atle Rognmo

Tirsdagsvakten er fra kl 17:00-20:00. Det er viktig å møte opp. Tirsdagsvakten passer på at det er ro og orden. I tillegg til å ha en vaktfunksjon, selger tirsdagsvakten noe barn og voksne kan spise og kose seg med. Dette tjener som et sosialt møtested og “ankerfeste”.

Les mer
Visste du..

Visste du..

26.03.13 22:24
av Atle Rognmo

Musikk er ikke bare godt for ørene, men også for hjernen. Ny forskning viser at hjernesentre vokser hvis vi allerede som barn begynner å spille et instrument. Jo mer barnet spiller, desto klokere blir det.

Les mer
Cello

Cello

26.03.13 22:14
av Atle Rognmo

Celloen er et strykeinstrument i fiolin-familien. Den har fire strenger, og er stemt i C G d a (en oktav dypere enn bratsjen) med et tonesprang fra C-2 (mørkest) til a2 (lysest).

Les mer
Fiolin

Fiolin

17.03.13 21:32
av Atle Rognmo

En fiolin eller fele er et strykeinstrument med fire strenger som vanligvis er stemt i g (lavest), d1, a1 og e2 (høyest). Fiolinen er kjent som sopranen blant strykeinstrumentene fordi den er det minste og lyseste av dem.

Les mer