Dugnad - Tirsdagsvakt

Dugnad - Tirsdagsvakt

06.04.15 18:34 av Atle Rognmo

Tirsdagsvakten er fra kl 17:00-20:00. Det er viktig å møte opp. Tirsdagsvakten passer på at det er ro og orden. I tillegg til å ha en vaktfunksjon, selger tirsdagsvakten noe barn og voksne kan spise og kose seg med. Dette tjener som et sosialt møtested og “ankerfeste”.

Les mer